Feeds:
Yazılar
Yorumlar

HAK ve BATIL – 2

Sunumu indirmek için tıklayın:

HAK ve BATIL – 02 KÂİNAT’IN SIRLARI HAKKINDADIR.

Reklamlar

IŞIK HAKKINDA CEVABIMIZ

Eğer, Kâinatın yaratılışı hakkında insanların bilgileri olsaydı, ışık hakkındaki görüşleri muhakkak ki değişecekti.

Biz, müspet bilimlerin söylemlerinin tamamen ya eksik ya mutlak olarak yanlış olduğunu iddia ediyoruz.

Eğer bir yerin aydınlatılması, böyle akıl ve mantık boyutlarının almayacağı bir mesafeden yapıldığı iddia ediliyorsa esasen bu iddianın okunmaz olabileceği düşünülmelidir.

Sizce, l7000  Km. çapındaki bir alanın aydınlatılması için ışık kaynağının buraya 9-10 000 Km. mi uzakta olması mı, ya da 150 milyon Km. uzakta olması mı daha mantıklıdır?

Ve gene buraya ışık kaynağından gelen ışıkların dümdüz ve dik olarak gelmesi mi daha mantıklıdır, yoksa kendilerini taşıyan ve her yeri hiç boşluk bırakmadan  kaplayan manyetik alan akım dalgaları tarafından taşındığını kabul etmek mi daha mantıklıdır?

Ve eğer bu konuda bizi Yaratan tarafından bu konuda bütün materyallerin taşındığını açıklayan bir hüküm varken, insanlar başka insanların ZAN ÜZERİNE kurguladıkları bir yazıyı mutlak doğru olarak algılayıp da, Sırf Kur’an ve Sünnet bilgileri üzerine yapılan araştırma sonucu elde edilen kanaatler üzerine yapılan açıklamaları saçma sapan  buluyorlarsa onlara sormak lâzımdır. Sizin Rabbiniz kimdir? Materyalist şovenleri mi, yoksa inandık sandığınız Allâh mı?

Müspet bilimcilerin en yanıldığı konuların başında ışık bilgisi ile hararet bilgisi gelmektedir.

Işığın Dünyamıza 6- 9 bin Km. uzaktan ve ikizkenar dik üçgen piramitler halindeki akım dalgaları tarafından taşınırlar.

Ancak Allâh’ın açıkladığı gibi “Çerağ” yani aydınlatıcı bir güneştir.

Hz. Peygamberimizin açıkladığı “Sol elime AY’I, sağ elime GÜNEŞ’İ verseler gene de ahdim den dönmem”  mealindeki sahih hadisinde açıkladığı güneş ise koza yıldız halindeki Kütle Güneş olup Çerağ güneş bu gün eşin Dün ya ile bağlantı kuran bu ışık kaynağı bir gezegen yıldız üzerine Meşale görevi yüklenmiş olup Yer Yıldızını taşıyan melekût sisteminin merceklerinden her an ve devamlı olarak ışık kaynağını oluşturacak ışınlar odaklanmak üzere yüklenmektedir.

Böylece Çerağ güneş adeta bir baraj gibi devamlı gelen ışın ırmaklarıyla her an beslenmektedir. Yoksa güneşte yüksek sıcaklıklar oluştuğundan ışık yaratılması görüşü tamamen asılsızdır.

Evet, hararet binlerce derece yükselmektedir. Ancak  bu sıcaklık ta Dünyamızın ısıtılmasın da doğrudan kullanılma maktadır.

Bu çok özellikli ve teknik konu ayrıca uzun, uzun incelenecektir.

Eğer ışık kaynağı bir piramidal yapılanma ile tek bir Odak merkezi halinde takriben 1000 Km. çapında bir aydınlatıcı lâmba oluşturulmaktadır.

Tepede ki bu piramidin 45 derecelik açıyla inen veya taşınan ışınlar, Yere yaklaştığında birer Nanometrik lâmbalar haline dönüşürler.

Bunlar da ikizkenar dik üçgenler halinde inerler aralarında iki eşit kenarın yeri görebilmesiyle taşıdıkları nanometrik elektrik lâmbalarının enerjisini yer ile temasıyla boşaltıp ısı yayarlar.

Eğer ışık kaynağı tepede değilse, gün batımı veya gündoğumu pozisyonunda ışık piramitlerinin sadece bir kenarıyla yoğunlukla temas sağlanabileceğinden ısı yayabilmeleri son derece azalır ve sıcaklık artıramazlar.

Aslın da bu konunun iyice anlaşılabilmesi için Işığın SEKİZ ÇEŞİT VE DEĞİŞİK IŞIN DALGALARININ BİR BİLEŞİMİ OLDUĞU gerçeğini açıklayacak YILDIZ yaratılışının bilinmesi lâzımdır ki, bu konu ayrıca açıklanacaktır.

Aslında bunun böyle olduğunu ışık kendi tayflarını zaman, zaman gökyüzünde “Aleîm-i  Semâ” denen gök kuşağı yaratarak sergilerler.

Böylece Sekiz Akım varlığına sağlamasını yapmış olurlar.

Zira Sekiz çizginin Yedi aralığı olacağını biliyoruz.

Biz bu Sekiz akımın Yıldızlardaki BAKARA melekût sistemi vasıtasıyla var edildiklerini biliyoruz.

Yani materyalistlerinin her sözlerinin mutlak yanlış olduğunu her zaman ve her plâtformda kesin olarak kanıtlayabiliriz.

Bizi yoran, bizim imanlı kardeşlerimizin veya evlâtlarımızın bu saplantıları dolayısıyla hakka yani gerçeğe akıl çalıştırmadan sırt çevirivermeleridir.

İşte Allâh bu düşünce sahiplerine daima soruyor?

“Nasıl da döndürülüyorsunuz?”

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!